Vad är EFT-Tapping?

EFT-Tapping är ett kraftfullt alternativ till traditionella behandlingar mot rädslor, ångest, oro, skam och andra psykiska eller fysiska smärtor. Antingen kallas det för psykologisk akupressur eller helt enkelt tapping. Enligt Gary Craig, geniet bakom EFT, skapas alla negativa känslor genom att energin störs i kroppen. Så idén bakom EFT är att använda dina fingertoppar till att stimulera energipunkterna, merdianerna, för att få den negativa energin att flöda fritt utanför kroppen istället, precis som du vill hålla din Qi, positiva energi, inuti kroppen.


EFT-Tapping står för Emotional Freedom Technique - Emotionell Frihetsteknik.


Hur fungerar EFT-Tapping?

Du kan se det som att din kropp har massor av motorvägar i sig där all energi flödar. Om något hamnar på din motorväg och blockerar energin så behöver du tappa på punkterna för att lösa upp blockeringen. En obalans i din energi skapad av blockeringar kan leda till dålig hälsa eller jobbiga känslor. Ju mer du tappar desto lättare flödar energin fritt från blockeringar och du får en bättre mental och fysisk hälsa.


EFT Tapping kan även användas för att skapa en medvetenhet i din kropp, precis som mindfulness. Tapping kan hjälpa dig att hålla uppmärksamheten på din kropp och din andning och fungerar som ett sorts fokus mot stressorer eller andra tankar.


Många studier visar hur effektivt det kan vara att programmera om tankemönster och därmed slå sig fri från dåliga mönster du kan ha plockat upp så tidigt som under din barndom. Faktum är att din hjärna inte bara är formbar under dina tidigare år, den kan omprogrammeras i alla olika åldrar.


Studier visar att nya kopplingar mellan neuroner alltid kan formas om eller skapas i hjärnan. Detta fungerar dock inte alltid till vår fördel eftersom hjärnan hela tiden fortsätter att formas efter allt vi utsätts för. Därför är även NLP (neuro lingvistisk programmering) ett verktyg som fungerar väldigt bra hand i hand med EFT för att skapa nya mönster och vanor. Det finns även andra tekniker som kan användas tillsammans med EFT, som till exempel KBT (kognitiv beteende terapi), mindfulness, med flera.


Den allra viktigaste aspekten med EFT Tapping är självkärlek. Om du inte hela tiden jobbar med att ge dig själv självkärlek så missar du tillfällen av att växa och utvecklas till din bästa version. Detta är anledningen till varför denna bok är ett så viktigt steg i din resa till självacceptans och självuppfyllelse. Hitta din motivation och upptäck din potential genom att tappa bort dina rädslor och orosmoment.


Hur tappar man?

Innan du börjar tappa bör du ha bestämt dig för vad du ska tappa kring. Ett problemområde, en manifestering, mindfulness, avslappning eller något annat. Det ska gärna vara så detaljerat som möjligt och det måste handla om dig själv. Finns det flera aspekter till det du vill tappa kring så välj en aspekt per tapping-session för att ge varje aspekt fullt fokus.


När du bestämt dig för en sak att tappa för/mot så är det bra att verkligen känna hur du känner kring detta. Sätt sedan ett betyg på intensiteten av hur det känns. Detta för att ha något att jämföra med efter sessionen. Det kan annars vara lätt att tro att det varit bra hela tiden..

Trycket/styrkan av tappingen ska inte göra ont, men det ska ändå kännas. Som att du tappar/knackar någon på axeln.


Sedan börjar du med att tappa på din karatepunkt och upprepar frasen:

"Fastän jag ............ så älskar och accepterar jag mig själv"

T.ex. "Fastän jag känner denna ångest så älskar och accepterar jag mig själv"

Upprepa detta minst 5 ggr samtidigt som du tappar på karatepunkten.Tapping-mönstret

Efter du tappat på karatepunkten så går du vidare till själva tapping-mönstret.


1. Toppen av huvudet

2. Ögonbrynen (i början av ögonbynet, på insidan av benet)

3. Sidan av ögonen (strax under tinningen)

4. Under ögonen (på benet, under mitten av ögonen)

5. Mellan näsan och överläpp

6. Hakan (i vecket, mitt emellan underläpp och hakspets)

7. Under nyckelbenen (ca 10 cm under)

8. Under armen (på sidan av kroppen, i linje med BH-bandet)


Och sedan går du vidare till toppen av huvudet igen. Du kör denna sekvens tills du börjar känna att något händer - eller så lång tid som du har möjlighet till. Helst inte kortare än 10 minuter. Tappa minst 5 gånger på varje punkt.


Medan du tappar denna sekvens så pratar du högt till dig själv kring det som du bestämt. Svordomar är okej om du känner att det kan göra att du verkligen känner att du menar vad du säger. Prata med dig själv om området på ett sätt som får dig att känna känslor kring det - och tala om för dig att du älskar och accepterar dig själv ändå.


Om det är så att du tappar för att manifestera så bör du prata om det som att du redan har det. Känn hur det känns att redan nu uppleva det och ha det. Tacka dig själv för att du uppnått det.

Det spelar ingen roll vilken sida av kroppen du tappar på, om du bara vill tappa på ena sidan eller hur många fingertoppar du tappar med.


När du är klar så tar du ett djupt andetag. Sedan sätter du ett nytt betyg på intensiteten.

Känner det bättre?

Webbinar: Kombinera Coaching med EFT-Tapping

Ett gratis webbinar för dig som jobbar, eller vill jobba, med att hjälpa människor må bättre. Webbinariet sker vid tre olika tillfällen i augusti 2024.


Boka in en plats för att lära dig hur du kan börja använda Tapping med dina framtida coachingklienter! Det kommer att förändra både ditt liv och deras!

EFTTAPPING.SE © Jonnah Stark